Realizacje w toku 3

Przedmiotem inwestycji była budowa przy ulicy Gabriela Narutowicza 20 w Legionowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych, w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi. Do każdego lokalu przyporządkowane jest jedno postojowe.

Informacja ogólna

•  Działka znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej C-18 MN1.

•  Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

•  Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

•  Działka znajduje się w strefie możliwego akustycznego oddziaływania linii kolejowej

Warszawa – Nasielsk.