O firmie

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Info o nas

KW  INWEST Sp.zo.o.spk.

GENERALNY WYKONAWCA

DEWELOPER

05-120 Legionowo

ul. Narutowicza 7

         NIP 5361922781

Inwestorem , Wykonawcą inwestycji oraz Sprzedawcą jest KW INWEST Sp. zo.o. spółka komandytowa. Firma zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych w tym głownie budowa budynków mieszkalnych.

Działka znajduje się w strefie możliwego akustycznego odziaływania linii kolejowej Warszawa – Nasielsk.
Tylko u nas

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi.

Informacja ogólna

 • Działka znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej C-18 MN1.
 • Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
 • Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
 • Działka znajduje się w strefie możliwego akustycznego odziaływania linii kolejowej Warszawa – Nasielsk.

 

Charakter i rodzaj projektowanej zabudowy nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, nie zalicza się także do przepisów kwalifikowanych w odrębnych przepisach.

Układ komunikacyjny

Dojazd do projektowanych budynków bezpośrednio z drogi lokalnej (ul. Narutowicza) działki nr 87/3 i 87/4 projektowanym zjazdem. Zaprojektowano dwadzieścia cztery stanowiska postojowe na terenie nieruchomości wraz terenem utwardzonym stanowiącym drogę manewrową.

Uzbrojenie terenu

Budynek zasilany będzie z sieci uzbrojenia terenu:

 • Sieć wodociągowa
 • Sieć kanalizacyjną
 • Sieć elektroenergetyczna
 • Sieć gazowa

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej działce projektuje się dwanaście budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dwoma lokalami każdy w zabudowie szeregowej oraz budowę urządzeń budowlanych:

 • Przyłączy wodociągowych
 • Przyłączy kanalizacyjnych
 • Przyłączy elektroenergetycznych
 • Przyłączy gazowych – według odrębnego opracowania nie objęte wnioskiem
 • Utwardzonego miejsca pod zadaszony śmietnik
 • Budowę dojścia i dojazdu do budynków
 • Bramę wjazdową, wyjazdową i furtkę w ogrodzeniu frontowym – według odrębnego opracowania nie objęte wnioskiem
 • Zagospodarowanie wolnych od zabudowy powierzchni terenu niską i wysoką szatą rośliną

 

 

Mocne strony

Do mocnych stron przedsięwzięcia, które mogą być źródłem przewagi nad konkurencją należą:

 • Makrolokalizacja – korzystne położenie w niewielkiej odległości od Warszawy,
 • Mikrolokalizacja – korzystna pod względem dostępności komunikacyjnej,
 • Wysoki standard i jakość wykończenia, zarówno powierzchni wspólnych jak i lokali mieszkalnych, przewidywany w planowaniu realizacji,
 • Wysoki poziom izolacji akustycznej zastosowanej w ścianach pomiędzy mieszkaniami, planowany w trakcie projektowania i realizacji,
Charakter i rodzaj projektowanej zabudowy nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, nie zalicza się także do przepisów kwalifikowanych w odrębnych przepisach.

Legionowo – miasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu legionowskiego, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.

Położenie geograficzne

Legionowo leży na szlakach komunikacyjnych łączących Warszawę z Gdańskiem (Linia kolejowa nr 9) i Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa nr 61). 7 km dzieli miasto od Zalewu Zegrzyńskiego – m.in. miejsca wypoczynku mieszkańców Warszawy i okolic. Znajduje się w centrum województwa mazowieckiego.

Demografia

Legionowo jest szóstym pod względem liczby mieszkańców miastem województwa mazowieckiego (po Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach i Pruszkowie) oraz pierwszym w Polsce pod względem gęstości zaludnienia. Na 100 mężczyzn przypada 111 kobiet.

Piramida wieku mieszkańców Legionowa w 2014 roku.

© 2016-2021 Kwinwest Sp. komandytowa / ul. Narutowicza 7 05-120 Legionowo / tel: 666 611 118